Polityka prywatności

Polityka prywatności pozwala zapoznać się i zrozumieć jakie dane przetwarzane są podczas korzystania z usług w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.lamuse.pl, w jakim celu są zbierane i do czego mogą być wykorzystywane. Dodatkowo zawiera także informacje o zbieranych plikach cookies. Prosimy o zapoznanie się z niniejsza polityką.

Dane, które są przetwarzane

Dane, które są przez nas przetwarzane to przede wszystkim podane w trakcie procesu zakupów lub rejestracji konta informacje takie jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki towaru, adres zamieszkania lub siedziby jeśli jest inny niż adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz w przypadku klientów, którzy nie są konsumentami również nazwa firmy oraz NIP (numer identyfikacji podatkowej).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Premium Energy Fund sp. z o.o.

ul. Piękna 24/26A/1

00-549 Warszawa

NIP: 7010371434

REGON: 141857458

telefon kontaktowy: + 48 602-397-491

zwany dalej administratorem.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczona została specjalna osoba na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którą można kontaktować się we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest:

 • mailowo: marek@lamuse.pl
 • pisemnie pod adresem: Premium Energy Fund sp. z o.o, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Cel zbierania i przetwarzania danych

Dane przetwarzane są przez administratora przede wszystkim w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.lamuse.pl, założenia konta w witrynie www.lamuse.pl (zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi – artykuł 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia RODO) ale także przeprowadzanie badań i pomiarów statystycznych mających za cel doskonalenie świadczonych przez administratora usług (art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia RODO). Spełnienie ciążących na administratorze wymogów prawnych, które wynikają z wymogów prawa polskiego lub Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia RODO). Dane są również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrona roszczeń związanych z realizowanymi zamówieniami (art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkowało będzie niemożliwością zawarcia i zrealizowania umowy lub umów na rzecz Pana/Pani.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy oraz po jej wykonaniu w celach rozliczeniowych, podatkowych lub ewentualnego dochodzenia roszczeń od administratora, roszczeń ze strony administratora przez okres do przedawnienia, który określony jest przepisami prawa.

Odbiorcy danych w sklepie internetowym

Dane osobowe podane przez klienta w trakcie dokonywania zakupów mogą być przekazywane odbiorcom wyszczególnionym poniżej w celach niezbędnych do realizacji usługi.

Firmy kurierskie, spedycyjne lub inne firmy realizujące usługi transportowe i przewozu towarów – w przypadku dokonania zakupu i wyboru formy dostarczenia jako wysyłka, do wybranego podmiotu, który realizował będzie proces dostarczenia przesyłki przekazane zostaną dane osobowe niezbędne do sprawnej realizacji tej wysyłki.
Firmy zaopatrujące w usługi IT takie jak dostawcy oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, dostawcy hostingu jednak z zastrzeżeniem, że podmioty te przetwarzać będą dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez administratora danych.
Firmy księgowo-finansowe świadczące usługi na rzecz administratora.
Inne, które są upoważnione do otrzymania danych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa takie jak sądy czy inne organy państwowe.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez firmę Premium Energy Fund zwanej administratorem danych osobowych, przysługują Państwo określone prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • żądanie sprostowania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i żądanie usunięcia (w określonych sytuacjach),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu.

Polityka cookies

Sklep internetowy www.lamuse.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową www.lamuse.pl. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje użytkownika.

Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 • zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,
 • identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 • zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 • pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

1. Stosowane przez nasz sklep Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę, domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Sklep www.lamuse.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Wykorzystywanie plików cookies przez sklep www.lamuse.pl

1. Sklep www.lamuse.pl wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

A. Konfiguracji serwisu:

I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

II. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

III. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

IV. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu kierowania do Klienta rekomendacji lub personalizowanych treści,

B. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

I. rozpoznania Użytkownika, który wcześniej korzystał z Serwisu,

II. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

III. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

IV. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika który w przeszłości korzystał z Serwisu, a obecnie korzysta ponownie i nie przeszedł procesu logowania.

D. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

A. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania ze sklepu internetowego www.lamuse.pl.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.