Mikołaj 2019 – regulamin

Skrócone zasady promocji Mikołaj 2019

 1. Akcja promocyjna “ Mikołaj 2019 ” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.lamuse.pl oprócz tych z kategorii „PROMOCJE”
 2. Dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt a rabat sam naliczy się w koszyku.
 3. Akcja promocyjna “ Mikołaj 2019 ” nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Akcja promocyjna “ Mikołaj 2019 ” obowiązuje od piątku 04.12.2019 r. do odwołania.
 5. Z kodu możesz również skorzystać przy zamówieniu telefonicznym oraz w siedzibie sklepu.

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocji “ Mikołaj 2019 ” (,, Akcja promocyjna ”) jest La Muse sp. z o.o. sp. komandytowa („Organizator”).
 2. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.lamuse.pl oprócz tych z kategorii „PROMOCJE”
 3. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu ”.
 4. Uczestnik Akcji promocyjnej spełniający warunki, o których mowa w pkt 3 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem 6% od ceny regularnej.
 5. Uczestnik Akcji promocyjnej może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Akcja promocyjna nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach kategorii „PROMOCJE”
 7. Uczestnik Akcji promocyjnej jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 8. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego regulaminu.
 9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.lamuse.pl.
 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku.