Płatności:

 

1. Stosowane formy płatności dla zamówień:

 

płatność przelewem na konto firmy podane poniżej:

 

Nr konta 73 1240 6218 1111 0010 7681 2513

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 

płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru w Antykwariacie.

 

2. Jeśli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, prosimy o podanie numeru NIP i danych do faktury w formularzu w trakcie składania zamówienia.

 

3. Termin płatności trwa do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

 

4. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia oraz symbolu produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację płatności, Kupujący zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.